Öppna inbjudningar och reportage

  • 2010
  • Året inleddes med att OE-klubbens tidigare ordförande Biörn Johansson uppvaktades på sin 80-årsdag.
  • Ostkustavdelningen inbjöd till båtmöte, se reportaget.
  • Västkustavdelningen skickade också ut en inbjudan till båtmöte, och dessutom hölls farsdagsträff och teknikmöte under hösten.
  • 2009