Ostkustens höstträff 2018 på Sjöhistoriska museet

Väderappar i alla ära – vill du förstå hur vädret blir just där du befinner dig är det bra med egna kunskaper om de väderfenomen som dyker upp under en seglats. Hur åskmoln bildas och utvecklas är bra kunskap tex, dels för att kunna undvika dem, men också hur man ska dra nytta av vindarna i dess närhet. Även hur man seglar när det är byig vind är bra att veta, särskilt för kappseglare. Det enkla rådet är – ligg på styrbordshalsar då vrider vinden till din fördel när det kommer en by. Om detta fick vi lära oss på ostkustens höstträff den 4 december när meteorologen Lage Larsson delade med sig av sin långa erfarenhet som meteorlog och seglare.

Meterologen och seglaren Lage Larsson

Väderprognoser gällande öppet hav stämmer dåligt inne i skärgården och det är ofta sådana prognoser enklare väderappar tillhandahåller. Här tipsar Lage om att man ska se till så att den väderapp man använder nyttjar väderdata med så hög upplösning som möjlighet vilket inte alla appar gör, särskilt viktigt är det i skärgården.

Vindens kylingseffekt

Var dimman är som svårast respektive lättast under situationer när den driver in utifrån havet över ett skärgårdslandskap är också bra att veta. Vi fick lära oss att på öars vindsida förtjockas dimman och man bör därför undvika att passera en ö på lovartssidan om man gillar att se något. Hur vågor på öppet hav påverkas av djupet är också, för att inte säga nödvändigt att veta då det kan bli direkt farligt om vågorna är höga och det grundar upp. En bra tumregel är att om medelvåghöjden är en meter på Östersjön är våglängden ca 20 meter. När vattendjupet understiger halva våglängden börjar vågen resa sig. Skalan är inte riktigt linjär. En två-metersvåg har våglängden drygt 40 meter; så om djupet understiger 20 meter när vågen är två meter kan det börja bli besvärligt, osv. Något att tänka på när man framför allt ska angöra hamnar som ligger utmed öppen kust. På västkusten blir våglängden något längre vid samma våghöjd.

Osäkra prognoser

Lage berättade också om svårigheterna att göra långsiktiga väderprognoser. 85-90% träffsäkerhet de två första dygnen klarar man av. Sedan blir osäkerheten för stor. Han varnade för prognoser som sträcker sig länge än fem dygn; men den dagen man kan förutspå jetströmmarna högt upp i atmosfären kommer prognoserna att bli mycket mer säkra. Så, en bra båt med segel som går att anpassa efter rådande förhållanden och en kunnig besättning är en sanning som ännu står sig om man vill undvika obehagliga överraskningar. Eftersom vi seglar OE-båtar får väl det första kriteriet anses vara uppfyllt.

Vi var ca 23 OE-seglare som lyssnade på Lage denna kväll i Sjöfartsmuseets lokaler. Föreläsningen var öppen för allmänheten vilket gjorde åhörarskaran större och Lages kunskaper nådde flera öron än de medlemmar ur OE-klubben som anmält sig. Samåkning är tidens mantra och att fler fick tillägna sig Lages kunskaper känns helt rätt.

Hans-Lennart Ohlsson, museichef hälsar oss välkomna

Stort tack till Marianne Hejbel och Bengt Guvå från OE-klubben som ordnade denna träff och ett tack till Hans-Lennart Ohlsson, museichef.

Beppe Backlund