Årsmöte 2024

Lite fram och tillbaka blev det innan styrelsen hittade en plats för årsmötet 2024. Det blev Sjöhistoriska museet i Stockholm som fick äran att husera 19 medlemmar ur OE-klubben. Några av oss kom tidigare och hann med att titta på utställningarna innan välkomstdrinken serverades i runda rummet. Det är alltid trevligt att börja med lite mingel. Nya ansikten dök upp och hann bekanta sig med de som sett varandra förut.

Kl 15.30 hade vi samlats i möteslokalen och årsstämman kunde börja. Till mötesordförande valdes Maria Dansdotter. Bengt Guvå som är sittande sekreterare valdes till mötets dito.

Till mötesordförande valdes Maria Dansdotter. Sittande sekreterare Bengt Guvå som mötessekreterare

Val av ordförande var själva mötets höjdpunkt. OE-klubbens ordförande Leif Lexell hade inför årets stämma aviserat sin avgång. Dock hade Leif  anmält sig sjuk och kunde inte komma in från västkusten och medverka på mötet. Valberedningen med sammankallande Anders Stenström hade frågat Janne Malmborg om han kunde tänka sig leda OE-klubben de närmaste åren. Janne tackade ja och valdes av mötet till ny ordförande. Dock kunde även han inte närvara på mötet då han hade bundit upp sig med annat.

I övrigt syntes klubben vara i gott skick. Ekonomin stabil och medlemsantalet likaså. Revisor Birgitta Holmqvist  föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för året och årsmötet gick mangrant på hennes linje.

Avgående ordförande

Leif Lexell

Avgående ordförande Leif Lexell valdes till ordförande 2009. Han var under några år innan ordförandeskapet styrelseledamot under sin föregångare Biörn Johansson. Förutom att svinga ordförandeklubban var Leif redaktör för tidningen Vi Seglar. Han administrerade även klubbens matrikel med dess ständiga förändringar med nytillkomna och avgående medlemmar. Han hade också ansvaret för att arrangera mötesaktiviteter på västkusten i form av tekniska träffar och båtmöten ute i skärgården. Det blev med åren rätt många. Som ordförande var Leif noggrann och eftertänksam och styrde med mild hand arbetet i styrelsen.

På sidan om arbetet i OE-klubben har Leif haft ett brinnande engagemang i andra båtlivsrelaterade föreningar, tex Svenska Kryssarklubben och Föreningen Allmogebåtar på Bassholmen. I Svenska Kryssarklubbens Västkustkrets arrangerar och leder han eskaderseglingar, ofta med ett kulturellt och historiskt tema. I Föreningen Allmogebåtar är han ofta ute på ön och deltar i arbetet med att ställa i ordning inför sommar såväl som vinter.

Leif seglar tillsamman med sin fru Eva OE32:an Josefin.

Vi vill tacka dig Leif för åren i OE-klubbens tjänst och hoppas ditt engagemang för båtliv och båtlivsfrågor får en fortsättning under många år till.

Leif har dock inte klivit av helt som förtroendevald. Han blir kvar som klubbens valberedare till nästa säsong och kanske får ni medlemmar ett telefonsamtal från honom med frågor om ni vill vara med och leda klubben i framtiden.

Ny ordförande

Janne Malmborg

Efter detta avsked riktar vi nu blicken mot den nye ordförande. Janne Malmborg bor på Skaftö i Bohuslän. Han har länge brunnit för båtliv i olika former och varit ägare till många olika båtar. Sedan 2020 är han ägare till en OE32:a. Båten var i behov av renovering och Janne är nu inne på tredje året med att riva ut, måla och förbättra.

Janne är utbildad sjöingenjör 1978. Och som han själv säger – musik kom emellan och arbete inom vård. Han har varit anställd inom Västra Götalandregionen som verksamhetschef inom hjälpmedelsverksamhet och akutsjukvård.

Han har också varit aktiv inom föreningslivet, bla som ordförande i en lokal ridklubb och styrelsemedlem i en båtklubb under många år.

Därmed önskar vi Janne välkommen till styrelsearbete inom OE-klubben

Underhållning

Vad vore ett årsmöte utan lite underhållning. Carina Lernhagen Matz och Erling Matz höll ett mycket initierat och trevligt föredrag om Evert Taube. Dessutom framförde Erling taubevisor på både gitarr och luta. Lutan var förövrigt Evert Taubes egen luta som nu tillhörde Taubesällskapet och lånats ut till Erling.

Erling Matz trakterar Evert Taubes luta
Trevligt föredrag om Evert Taube av Carina Lernhagen Matz och Erling Matz

Uppfyllda av vad vi sett och hört under en dryg timme drog vi oss till museets restaurang och avslutade dagen med en god middag och lämpligt dryckjom. Sällskapets beskaffenhet tillät inga överdrifter varför vi i god ordning avslutade taffeln kl 20.00.