Kontakt

E-post skickar du lämpligen till klubben@oeyc.org eller webbansvarig beroende på vad saken gäller.

Vill du hellre använda gammal hederlig post eller telefon är adress och nummer:

OE Yacht Club
c/o Leif Lexell
Bildsnidaregatan 3
415 74 Göteborg
0705-69 48 67

Plusgironummer 84 81 37-6
OEYC account details
IBAN: SE98 9500 0099 6042 0848 1376
BIC:   NDEASESS