OE 36

OBS – informationen om de olika båtmodellerna är under bearbetning och därför inte helt komplett. Den uppdateras löpande när nytt material kommer in.

Historik

Den först konstruerade och byggda OE-båten som lade grunden för de fortsatta båtprojekten. Ritningarna blev klara 1968. Produktionen skedde de första åren i liten skala och ledsagades av stora svårigheter till följd av varvskonkurser och andra problem.

År 1971 skedde en vändning när initiativtagarna lanserade båten som självbygge under sakkunnig ledning. Kvaliteten blev hög och OE 36 kom att få epitetet ”Drottningen bland självbyggen”. Båten är en tidlöst vacker cruiser med lutande klipperstäv och delat lateralplan. En eftertraktad båt som har byggts i ca 150 exemplar.

OE 36:an indelas normalt i typ I och II. Kännetecknande för typ I är relingslist i teak och ett stort akterdäck, till skillnad från typ II som har aluminiumlist och ett mindre akterdäck. Att storleken på akterdäck skiljer beror på att hela inredningen och ruffen flyttats bak ca 40 cm på typ II. I gengäld har typ II en väsentligt större ankarbox. Ståhöjden ombord är också högre i typ II.

OE 36:an idag

De flesta OE36:or seglar än idag. De är i olika skick och har olika utrustningsgrad. En del av dem har liksom systerbåten OE32 använts i långseglarsammanhang. De är mycket omtyckta av sina ägare och det visar sig i att många båtar har genomgått renoveringar och uppgraderingar vad gäller segel och motor.

Liksom systerbåten OE32 går det att uppgradera inredningen och skapa en större fysisk och upplevd volym genom en modernare disposition och färgsättning. Dock är hon inte jämförbar i storlek inombords med nyare båtar i 32-36 fots klassen men det finns exempel på ägare som ändå ansett det vara värt att genomföra en omfattande uppgradering av båten.

OE36:an Matchless (Mark I) ombyggda inredning. Ombyggnationen har utförts av Christian Nyblom. Ägare Christian Nyblom.
Matchless har dubbla stickkojer

Bloggen om Matchless

OE36:an är en klassiker som genom sina linjer tilltalar alla som har ett öga för vackra båtar. En välhållen OE36:a är en glädje att äga för den som vill ha en båt som sticker ut ur mängden utseendemässigt lika båtar och många ägare berättar att OE36:an ofta drar till sig uppmärksamhet och kommenteras bland båtintresserade bryggflanörer i hamnarna.

Seglingsegenskaper

Med moderna segel seglar hon bra även i jämförelse med nyare konstruktioner. Under stora havskappseglingar som Two star shorthand hävdar sig OE36:an riktigt bra och har legat i topp. Hon beskrivs av sina ägare som exemplarisk och får höga betyg under lite tuffare förhållanden – som bekväm snabb gång, trygg och vilsam för besättningen, inga obehagliga överraskningar i form av brochar och dåligt beteende. Även semesterseglaren uppskattar båtens styvhet och goda kryssförmåga. Dock finns det många båtar som fortfarande seglas med gamla ineffektiva segel och det påverkar båtens prestanda negativt.

OE36:an  Caprice (Mark II). Ägs av Christine och Anders Lundh. Caprice har förhöjd mast.

Se fler bilder på OE 36 på webben!
Obs! Det förekommer även bilder
som inte är relevanta för OE 36

Så här skriver Maringuiden om OE 36

Båtdata

Löa 11,07 m
Lvl 8,43 m
Bredd 3,13 m
Djupgående 1,80 m
Deplacement 5,8 ton
Kölvikt 2,4 ton
Segelarea 44,9 m2
LYS-tal 1,13
Byggår 1970-1983
Antal ca 150