Bli medlem

Du blir medlem genom att betala in 100:- kronor på klubbens postgirokonto 84 81 37-6. Ange som betalningsmottagare ”OE Yacht Club of Scandinavia”.Det går också att betala via Internet. Ange då med sifferkoden ”1” att betalningen avser medlemsavgift. (Klubben använder andra sifferkoder vid beställning av varor.) Det är mycket viktigt att du också anger namn och adress, annars vet vi inte vem som betalat och heller inte till vem vi skall skicka tryckt material.

OBS! Nya medlemmar registreras i medlemsmatrikeln. Skicka därför in följande uppgifter till oss när du första gången betalar medlemsavgiften:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Mobiltelefonnummer
 • E-postadress
 • Båttyp
 • Båtens namn
 • Båtens tillverkningsnummer
 • Segelmärkning (t.ex. ”OE32 SWE 123”)
 • VHF anropssignal
 • Skrovets färg
 • Däckets färg (eller teak)
 • Hemmahamn

Vi tillämpar ”familjemedlemskap” och med familj avser vi då vanligtvis en eller två vuxna och eventuella barn som bor på samma adress. I matrikeln kan vi registrera max två personer och en postadress samt en båt i en hemmahamn.

Man kan också vara medlem även om man inte har en OE-båt.

Om en båt har flera ägare som bor på olika adresser kan varje enskild delägare som så önskar bli medlem.

Medlemsavgiften gäller för helt år och skall enligt stadgarna vara betald senast 31/3 det år det gäller. För nya medlemmar gäller medlemsavgiften för resten av aktuellt år. För den som blir medlem i december gäller medlemsavgiften hela det efterföljande året.

Information om GDPR

GDPR, General Data Protection Regulation, är en EU-förordning som träder i kraft 25 maj 2018. Förordningen ersätter bl.a. personuppgiftslagen, PUL, som upphör i och med införandet av GDPR.
För oss i OE-klubben innebär det en del nya förhållningssätt. I och med GDPR förändras synen på vem som äger personuppgifter. Från och med nu får medlemmarna full äganderätt över sin egen persondata, vilket ger en förstärkning av den personliga integriteten.

Med anledning av detta vill vi informera om hur klubben hanterar personuppgifter. När en person ansluter till klubben, dvs. har betalat sin medlemsavgift, matas de uppgifter personen har lämnat in i en lokal databas (dvs. ej tillgänglig via Internet). Backup på databasen lägras på en lös hårddisk. Utöver de uppgifter som medlemmen själv har lämnat finns i databasen uppgifter om när medlemmen gick in i klubben, när senaste medlemsavgift betalades och i vilken region medlemmen bor (ostkust, västkust osv.). När en person har lämnat klubben lagras även datum och orsak (om känd) i databasen. Bl.a. för att lätt kunna rätta till eventuella misstag raderas inte lämnade uppgifter ur databasen vid utträde.

Användning av medlemsdatabasen

Innehållet i databasen används till:
– Medlemsregister för att kunna administrera klubben
– Matrikel i fyra delar som läggs upp på lösenordsskyddad del av hemsidan och som uppdateras ca. två gånger per år.
– e-postlista för utskick till samtliga medlemmar via hemsidan, osynlig för alla utom
webbmaster.
– adressering av kuvert vid utskick via posten.

Andra personuppgifter

Utöver i medlemsdatabasen finns personuppgifter i det ekonomiska redovisningssystemet. Detta är nödvändigt för den ekonomiska uppföljningen.
Namn på personer och båtar förekommer också i reportage från olika aktiviteter.

 

Vill du veta mer om klubben, kontakta oss via epost, telefon eller brev.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *