OE-klubben

Om klubben

OE Yacht Club of Scandinavia – OE-klubben – är klubben för ägare av OE-båtar. Dessa är de av konstruktören Olle Enderleins båtar som har ”OE” i segelmärket.   Det finns fem sådana båttyper. Vanligast är OE 32 och OE 36. Därutöver finns ett mindre antal OE 29, OE 33 och OE 38. Det totala antalet tillverkade OE-båtar är ca 400.

OEYC är en ideell förening med drygt tvåhundra medlemmar. Den har till främsta syfte

  • att vara ett kontaktorgan för ägare till OE-båtar
  • att främja familje- och långfärdssegling med OE-båtarna
  • att vidmakthålla OE-båtarnas kondition
  • att utveckla OE-båtarnas utrustning och funktionsduglighet.

Medlemskap

OE-klubben är öppen för alla som är intresserade av OE-båtarna och som ansluter sig till klubbens syfte och inriktning. Du bör vara ägare till en OE-båt för att bli medlem men om du ännu inte haft möjlighet att förvärva den åtrådda dyrgripen är du ändå välkommen. Vi är idag cirka 200 medlemmar och vi vill bli fler! Medlemsavgiften är endast 100:- kr per år. För denna avgift får du:

  • medlemstidningen ”Vi seglar” som utkommer med upp till tre nummer per år (i regel i mars, juni och september).
  • medlemsmatrikeln med förteckning över medlemmarnas namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser, båtnamn, tillverkningsnummer, segelmärkning, hemmahamnar, VHF-signaler.
  • tillgång till medlemsinformationen på klubbens hemsida. Där finns debattforum med möjligheter till egna inlägg, frågor och svar, information om klubbens aktiviteter, bilder m.m. möjlighet att köpa klubbflagga till din båt, bygghandböcker m.m.möjlighet att annonsera gratis i medlemstidningen och på hemsidan
  • möjlighet att delta i klubbens aktiviteter i form av klubbaftnar, studiebesök, vår- och sommarträffar till sjöss m.m.

 

Informationsblad