Båtbyggen


Fem ägare av OE-båtar berättar om att bygga nytt och renovera

Christer Wikströms pågående båtbygge, status 2015
Hej. Jag tänkte berätta lite om den OE 32 som jag hittills under 3,5 år har hållit på att färdigställa. Jag hade från början tänkt att det eventuellt skulle ha blivit en blogg som beskrev båtens framväxande. Hittills har det emellertid inte blivit något av detta. Kanske mest till förmån för mera handfast arbete på båten. Jag har dock en längre tid funderat på om jag ändå skulle försöka tota ihop en liten artikel till klubbtidningen, som kunde beskriva lite av mina ”vedermödor”. Jag vet ju själv hur kul det är att läsa om andras byggen, modifieringar och renoveringar. Sagt och gjort…

I mars 2012 köpte jag ett påbörjat projekt som i slutändan med säkerhet var menat att bli en långfärdsseglare, och det konceptet har jag heller inte frångått under byggnationen. Båten fanns i Fiskebäck, och eftersom jag bor i Norrköping blev det transport på lastbilstrailer tvärs igenom landet.
Läs mer …


 

Bygget av OE32 Otium

OE-klubbens tidigare ordförande, Biörn Johansson, och hans hustru Majbritt började

Otium
Otium

bygga sin OE 32:a ”Otium” på hösten 1980. Sjösättningen skedde vid midsommar 1984. Däremellan låg en tid av oavbrutet arbete med bygget. Biörn dokumenterade sitt bygge steg för steg genom flitigt fotograferande. Ett urval av dessa bilder presenteras nedan.

Björn och Majbritt hade tidigare byggt och ägt två båtar. Den första var en dubbelruffad, spetsgattad högsjöbåt i ek. Båt nr två blev en Laurinkoster i vacker mahogny som byggdes omkring 1970 efter viss modifiering av Laurins originalritningar. Hon var cirka 9 meter lång och 2,5 meter bred. Hon kom att bli kvar i parets ägo under 11 år.

Omkring 1980 började Biörn inse att såväl han själv som hustrun och båten började komma upp i åren. ”Att gubben blivit gammal är ju inte mycket att göra åt men en åldrande mahognybåt kan ju ersättas med en ny” resonerade paret. Efter många diskussioner och mycken tvekan bestämde man sig för att sätta igång med sitt tredje båtbygge. Det skulle bli en OE 32.
Läs mer…


Tankar om bygget av OE32 Vagant
Ralf Marek byggde sin OE 32:a ”Vagant” år 1976 och sjösatte redan året därefter. 25 år senare konstaterar han att mycket blev bra samtidigt som en del kunde ha gjorts bättre.

Jag byggde min OE 32:a (nr 68) i december 1976 samt sjösatte och seglade den i Göteborg vid midsommar redan följande år – dock med spånplattedurk som enda invändig inredning förutom skotten! Sedermera blev det förstås en riktig inredning. På den tiden fanns inga byggsatser för inredningen (däremot för sittbrunnsdetaljer) och min inredning, som i stort sett följer originalritningarna, är sågad ur mahognystock. Nu så här 25 år efteråt kan man ju fundera: vad borde jag ha gjort annorlunda? Är det något jag ångrar? Vad är jag särskilt belåten med?
Läs mer…


akeportrattSnart färdigbyggd OE32
De flesta OE-båtar är färdigbyggda sedan länge. Ett och annat skrov hann dock nätt och jämt lämna formen på varvet innan det hamnade på någon mer eller mindre undangömd plats. Ägaren hade gett upp bygget på ett tidigt stadium och lämnat ”båten” åt sitt öde. En sådan ”båt” hittade Åke Carlsson 1997. Skrovet hade stått orört hela 17 år efter byggstarten 1980. Här berättar Åke om hur han återupptagit bygget.
Läs mer…


Elvina får ny köl
-010Det började med böldpest och slutade med en ombyggd köl…

Elvina är OE36 nr 1 från 1970. Byggd i Halden, Norge och färdigställd i Sverige. Vi har ägt henne sedan 1997 och är tredje ägare på henne. Vi gjorde en ordentlig epoxi behanding 1997-98 för att veta att vi hade en bra botten inför vår kommande långsegling.(sandblästring ner till gelcoaten). Det trodde vi skulle räcka, det är tur man inte vet hur framtiden ser ut…
Läs mer…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *