Om båtarna

OE-båtarna
OE-båtarna är till synes en brokig samling, vi har skärgårdskryssarna OE 29 och OE 33 tillsammans med kostern OE 32 och havskryssarna OE 36 och OE 38. De olika koncepten till trots har de många likheter, de är goda seglare, linjesköna och väldimensionerade.

0e29_liten

Oe 29

oe32_liten

OE 32

OE 33

OE 33

OE 36

OE 36

OE 38

OE 38