Bli medlem

Du blir medlem genom att betala in 100:- kronor på klubbens postgirokonto 84 81 37-6. Ange som betalningsmottagare ”OE Yacht Club of Scandinavia”.Det går också att betala via Internet. Ange då med sifferkoden ”1” att betalningen avser medlemsavgift. (Klubben använder andra sifferkoder vid beställning av varor.) Det är mycket viktigt att du också anger namn och adress, annars vet vi inte vem som betalat och heller inte till vem vi skall skicka tryckt material.

OBS! Nya medlemmar registreras i medlemsmatrikeln. Skicka därför in följande uppgifter till oss när du första gången betalar medlemsavgiften:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Mobiltelefonnummer
 • E-postadress
 • Båttyp
 • Båtens namn
 • Båtens tillverkningsnummer
 • Segelmärkning (t.ex. ”OE32 SWE 123”)
 • VHF anropssignal
 • Skrovets färg
 • Däckets färg (eller teak)
 • Hemmahamn

Vill du veta mer om klubben, kontakta oss via epost, telefon eller brev.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.