OE 32:an Livia. Byggd 1980. Renoverad 2012. Segelnr S100

OE 32

OBS – informationen om de olika båtmodellerna är under bearbetning och därför inte helt komplett. Den uppdateras löpande när nytt material kommer in.

Historik

oe32stor

Den välkända, tidlöst vackra, långkölade, mastheadriggade långfärdsbåten med rundgattad akter, fylliga former och rejält deplacement för oceansegling. Inredningen var i original huvudsak densamma som i OE 36 och höll hög kvalitet. Båten ritades 1971 och började byggas 1973 som självbygge men under sakkunnig ledning. Båten kan karaktäriseras som en modifierad koster. Den blev eftertraktad och är den av OE-båtarna som byggts i flest exemplar, ca 200.

Här finns en berättelse om hur det en gång gick till under självbyggarboomen på 70-80-talet. Bygget av OE32:an Otium

OE 32:an idag

I stort sett samtliga båtar finns kvar med några få undantag. De flesta har under åren skötts väl av sina ägare och är bevarade och försiktigt uppgraderade med ny motor, nya segel och övrig utrustning. Många av båtarna har använts flitigt i samband med långfärdsseglingar, många gånger jorden runt och är utrustade därefter. OE32:ans tuffhet är väl omvittnat av dem som seglat på världshaven och upplevt svåra sjöförhållanden. Båten har även testats under mycket extrema havsförhållanden och har klarat att slås ner av vågor och även klarat volter. I några fall har hon mist masten men i samtliga fall har besättningen inte kommit till skada. Läs här om OE32:an Olleannas äventyr!

OE32:an lever vidare idag som långseglare med varierande utrustningsgrad och i olika skick och kan utgöra ett bra köp för den som vill långsegla.

En OE32:a kan också vara ett intressant båtköp för den som är händig och vill skapa en tidlös klassiker. OE32:an är en stor 32 fotare och med modifierad inredning kan den invändiga volymen ökas så att den kan jämföras med nyare båtar i 32-33 fots klassen.

OE32:an Livia. Hon ägs och är ombyggd av Beppe och Lena Backlund

Se en videofilm med kameraåkning i OE32:a Livas inredning     Ca 2 min – HD 1080p

OE32:an har liksom andra båtar ritade av Olle Enderlein vackra linjer. Linjerna kan ibland vara dolda för ögat pga mycket långfärdsutrustning och i en del fall kan skicket göra henne orättvisa. Men för den som vill äga en klassisk kosterdröm är hon väl värd att satsa på och genom eget arbete kan man skapa något unikt och vackert som skiljer sig från de mängdbåtar vi ser i hamnarna idag. En ägare av en nyligen renoverad OE32:a berättar att båten drar till sig blickar och att många båtintresserade gärna vill komma ombord för ett besök.

En kosterdröm. OE 32:an Livia

Seglingsegenskaper

Moderna segel och modern riggning gör mycket för seglingsegenskaperna. Utrustas hon med effektivt storsegel, tillika fock och eventuellt code -segel som komplement tar hon höjd och håller fart i paritet med nyare konstruktioner i samma storlek. Särskilt i jämförelse med  båtar som liksom OE 32:an har gedigen inredning och används för längre semester- eller långseglingar där båtarna av naturliga skäl blir tungt lastade. Hon tål att lastas och påverkas inte nämnvärt prestandamässigt av ökad vikt inom rimliga gränser. Dock finns det många båtar som seglas med fast trebladig propeller och gamla rullsegel och det gör att OE32:ans seglingsegenskaper inte kommer till sin rätt.


Se fler bilder på OE 32 på webben!
Obs! Det förekommer även bilder
som inte är relevanta för
 OE 32

Läs också om OE32:an Olleanna och hennes intressanta historia

Båtdata

Löa 9,89 m
Lvl 8,50 m
Bredd 3,18 m
Djupgående 1,50 m
Deplacement 6,2 ton
Kölvikt 2,6 ton
Segelarea 44,8 m2
Lystal 1,07
Byggår 1973-1983
Antal ca 200