Historiska dokument

På denna sida har vi samlat det material som vi fått in om klubbens historia. Detta material, kommer från OE-klubbsmedlemmen Bengt Kristensen.
 
Som det framgår av dokumentationen var det från början en OE36-klubb som senare ombildades till en klubb för alla OE-båtar. Vi saknar dokumentation om hur det gick till när denna utökning av klubbens verksamhet gick till och berättelser från aktiviteter under dessa år. I materialet på denna sidan finns första numret av ”Vi seglar” som kom ut 1980 och vi har i listan över olika nummer av ”Vi seglar” ett äldsta nummer som är från 1982. Har du reportage, protokoll, ”Vi seglar” eller annan dokumentation från slutet av 70-talet till 80-talet eller senare så kontakta gärna någon i styrelsen för vi vill gärna scanna in detta och komplettera det historiska materialet.