Vinterläsning

Om OE32:an Olleanna och Jeremy Bagshaw har det skrivits mycket. Här en artikel i Practical Boat Owner där Jeremy grundligt går igenom båten och hur han förberedde sig för detta stora äventyr. OE32:an får gott betyg av Jeremy.

Credit: GGR2022/DD&JJ