Vi seglar nr 2 2023

Nu finns senaste numret av Vi seglar utgiven.

Där finns bland annat reportage från årsmöte och teknisk träff.
Inbjudan till sommarträffar i både Stockholms och Bohusläns skärgårdar finns också med.
Klicka här för att komma till tidningen.

Alla medlemmar önskas en god seglingssommar!