Påminnelse medlemsavgiften

Vi är nu inne i sista veckan i mars och det är hög tid att betala årsavgiften för de drygt 130 medlemmar som ännu inte gjort det. Avgiften skall enligt stadgarna vara betald senast 31 mars.

Avgiften är fortfarande bara 100 kr och hur du gör för att betala hittar du här.

It is the end of March and time to pay the membership fee. The fee is still only 100 SEK (10 EURO) and how to pay you find here. The membership fee should be paid before March 31.