Medlemsmatrikeln uppdaterad

Nu finns en uppdaterad matrikel på medlemssidorna.

Kommande ändringar förs in i medlemsdatabasen direkt men uppdatering på webben görs bara en gång i halvåret.
Nästa uppdatering blir alltså i slutet av juni eller början av juli.

Glöm inte att meddela alla ändringar av informationen som finns i matrikeln.  Meddela genom att skicka ett e-mail till klubben@oeyc.org, tack!
Speciellt viktigt är det att vi får information om ändrade e-postadresser eftersom nästan all information från klubben går via e-post!