Uppdaterad matrikel

Nu är matrikeln på webben uppdaterad.

Enligt vår plan kommer nästa uppdatering att göras vid årsskiftet 2022/2023.

Meddela alltid ändringar genom att skicka ett e-mail till klubben@oeyc.org. Ändringar förs direkt in i medlemsdatabasen men matrikeln på webben uppdateras bara två gånger per år.