Matrikeln är uppdaterad

Matrikelfilerna på medlemssidorna är nu uppdaterade.

De bygger på de uppgifter vi hade 1:e juli 2021.

Nästa uppdatering beräknas bli vid årsskiftet.