Ostkustens sommareskader 2020

OE Yacht Club of Scandinavia

Inbjudan till OEYCs kultureskader 2020

OEYC hoppas genomföra sin första eskadersegling i augusti 2020. Vi hoppas att coronahinder är undanröjda till söndagen den 9 augusti då vi samlas för start. Eskadern kommer att ledas av Bengt Guvå och Göran Holmqvist. Preliminära intresseanmälningar finns från 7 båtar. Den planerade seglingsrutten kan ni läsa om nedan. Vi har tänkt att eskadern ska besöka ett antal platser där gruppguidning/visning kan kosta något. Vi vet just nu inte riktigt hur mycket, men det bör inte bli alltför stora kostnader. Därför återkommer vi med vad deltagaravgiften kan bli.  Vi räknar med att varje båt ordnar sin egen förtäring och är självförsörjande. Alltså ingen planerad gemensam mathållning. Naturligtvis kommer vi försöka få till gemensam grillning o.dyl. på bergen där vi lägger till. Kanske besöker de som vill någon restaurang. När definitiva anmälningar till eskadern kommit in tänker vi oss att maila runt förfrågningar om intresse för gemensamma restaurangbesök på t.ex. Möja eller Lidö.

På kvällarna hoppas vi att deltagarna medverkar med sång, musik, lekar, tipspromenader eller vad man vill bidra med. 

SÅ HÄR SER PLANEN UT

Samling söndag 9 /8 kl 13.00 på Segelholmen (i vissa kort Segholmen) sydsydost om Dalarö. 

Detta är platsen för Hjalmar och Stina Bergmans sommarhus. Bengt har varit i kontakt med husets nuvarande ägare Fredrik Sandin vars far arbetade för paret Bergman och fick överta huset när Bergmans gick bort. Han tillhör Bergmansällskapet och har mycket att berätta.  

Måndag 10/8
15nm Avsegling mot Bullerö. Vi tänker boka en guidad tur i Bruno Liljefors fotspår. Skärgårdsstiftelsens tillsynsfolk guidar och leder oss i detta.

Bruno Liljefors ateljé

Tisdag 11/8
14nm Avsegling mot Möja/Ramsmora. Vi avser att boka in en guidad visning av Roland Svensson-museet. På Möja finns t.ex. Wikströms fisk som är en välkänd restaurang med bra renomé. Möja Kyrka är också värd ett besök. 2019 fanns ett ”brännvinskrydderi”som då erbjöd en avsmakningsmeny. Det är fn. oklart om verksamheten finns kvar 2020. På Möja kan man med fördel cykla. Uthyrning finns i Berg.

Roland Svenssonmuseet

Onsdag 12/8
17nm Avsegling mor Lygna om vädret tillåter. Lygna är en utskärgård med en liten hamn. Det får inte vara för hårt väder och inte för mycket vind från NV-NO.                     På Lygna höll konstnären och författaren till flera böcker om skärgården Sten Rinaldo till. Han bodde under sommarhalvåret i sin stuga/bod. Många kända besökare med anknytning till skärgården fanns bland hans vänner och besökande. t.ex. Sven Bartel och andra bland Pelarorderns medlemmar. Vi kommer mötas av Magdalena Rinaldo, dotter till Sten. 

Eftersom det finns chans att få till ett trevligt program med Magdalena Rinaldo och några gärna vill komma till Lygna föreslår vi att vi har Lygna som alt.1 om vädret medger det. 

Hamnen på Lygna

Alt.2 Om det inte är väder för Lygna men vind som medger att lägga till med aktern mot norr vid Rödlöga ångbåtsbrygga är vi välkomna dit. Kent Ekberg som kommer att vara med på eskadern har sitt sommarviste precis där och tycker det vore kul om vi valde hans ö. 

Alt.3 Om det är riktigt besvärlig nordlig vind måste vi ha ett tredje alternativ. Gärna i Rödlögaskärgården. Brännskar har nämnts, men vi vet inte hur skyddet mot nordan ser ut. Alltså, kom med idéer.

Torsdag 13/8
18nm Avsegling mot Lidö. Resare-Bengt Oxenstierna är vår kulturella anknytning till ön. Skärgårdsstiftelsen förvaltar ön. Det finns ett värdshus som drivs av två entusiastiska entreprenörer. Man skulle kunna lägga in middag på värdshuset i programmet, om flertalet deltagare vill det.

Vi tänker oss också att få en föredragning om Resare-Bengt och ön.

Fredag 14/8
Slutmålet är inte klart ännu eftersom vi inte hittat någon plats för OEYCs sommarträff. Just nu söker vi med ljus och lykta efter ett ställe där eskadern kan avslutas och där OEYCs sommarträff kan förläggas. Kom med idéer.

Lördag 15/8kl 13 samling för OEYCs sommarträff 2020.

Göran Holmqvist har föreslagit Finnhamn. Det skulle betyda att vi lägger båtarna i ”Paradiset” och endera grillar på berget eller går på restaurang. Det finns tyvärr inget ledigt hus att krypa in i om vädret skulle kräva det.

Vi vill gärna sprida ansvaret för programmet bland deltagande båtar. Programpunkter vid sidan av själva ”kulturbesöken”, t.ex. lekar, tipsrundor, sång, musik, grillkväll, naturstig, tävlingar. Det kan vara kul att ha något varje kväll.

Kanske någon kan läsa in sig på Sten Rinaldo eller Sven Bartel och berätta för oss andra. Likaså med Hjalmar Bergman och Bruno Liljefors.

Antalet båtar som kan delta är begränsat till 10, eftersom hamnarna är trånga.

Anmälan med e-post så snart som möjligt till ostkustarr@oeyc.org  ”först till kvarn” gäller för deltagande. Beroende av hur Coronapandemin utvecklas och vilka rekommendationer/regler som kommer att gälla i samhället för sensommaren kommer vi strax innan midsommar att fatta ett slutgiltigt beslut om eskadern ska genomföras. 

Eskaderplanerarna
Bengt Guvå & Göran Holmqvist