”Vi seglar” nr 3 2022 utgiven

Årets tredje nummer av ”Vi seglar” finns nu att hämta här. I det kan du bl.a. finna reportage från årets sommarträffar.

Kring nyår kommer vi att uppdatera matrikeln på webben.
Kolla gärna i nuvarande matrikel om informationen om dig är aktuell. Skicka ett mail till klubben@oeyc.org med ändrad information så att det kommer med när uppdateringen görs, tack!

GOD JUL

och

GOTT NYTT SEGLINGSÅR