”Vi seglar” nr 1 – 2022

”Vi seglar” nr 1 finns nu på webben, klicka här och läs.

Detta nummer innehåller huvudsakligen årsmötesmaterial. Det är inbjudan med agenda för mötet och verksamhetsberättelse. Årsredovisning och revisionsberättelse hittar du under rubriken Årsmöteshandlingar på medlemssidorna.

Som bilaga finns även ”faktura” på medlemsavgiften som enligt stadgarna skall betalas senast 31/3.

Välkomna till ett inspirerande årsmöte och, som vi hoppas, en fin seglingssäsong.