Fototävling   –   ”Under segel”

Även i år utlyser vi en fototävling bland medlemmarna bl.a. för att få bilder till webben. Reglerna är nästan samma som förra året med tillägget att vi nu har lagt till ett tema som är ”Under segel”.

  • Varje medlem får deltaga med valfritt antal bilder, nytagna eller gamla spelar ingen roll. Scannade pappers- eller diabilder går också bra.
  • Styrelsemedlemmar får inte deltaga i tävlingen men får naturligtvis gärna skicka in bilder att användas på webben.
  • Bilden skall på något sätt visa anknytning till en OE-båt och uppfylla temat ”Under segel”.
  • Bildens upplösning bör vara på på minst 600 dpi i A4-storlek. Allmänt förekommande filformat skall användas (JPEG, TIFF, GIF etc.)
  • Klubben äger rätt att använda inskickad bild för publicering på webben och  i ”Vi seglar” eller annan typ av trycksak. Eventuella personer på bilden skall vara informerade om detta.
  • Styrelsen utser vinnande bild(er).
  • Förutsatt ett rimligt lägsta antal deltagare kommer minst ett pris delas ut.

Bilderna skall vara inskickade senast 2015-11-01. Skicka tävlingsbidragen till klubben@oeyc.org.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.