Årsstämman 2015

Årsmötet 2015 hölls i år i Stockholm. Ca 30 personer samlades ombord på Sjöofficerssällskapet i Stockholms fartyg Segelkronan. En utförlig rapport om mötet kommer vid ett senare tillfälle.
Fartygets vackra inredning gav en fin inramning till OEYC:s årsstämma.

Fartyget Segelkronans inredning
Fartyget Segelkronans inredning

Mötet öppnades av ordförande Leif Lexell som konstaterade att antalet medlemmar står sig runt ca 200 och berättade att klubben hade bjudit in till ett antal träffar med varierande besöksstatistik under säsongen som varit. En diskussion uppstod om hur man ska locka yngre nya ägare av OE-båtar att bli medlemmar.

Tvårätters middag serveras
Tvårätters middag serveras
Tvårätters middag serveras
Tvårätters middag serveras

Efter mötet serverades en tvårätters middag. Därefter tog Hans och Anita Eklund över föreställningen och berättade i ord och bild om sina 17 år ute på världshaven med sin OE-32:a Xora. De berättade fint och lågmält om en fantastisk resa. Att sammanfatta 17 år på kort tid innebär att utelämna mycket, men åhörare med god fantasi kunde ändå föreställa sig omfattningen av resan och upplevelserna. Ca 60 länder har de besökt och seglat mellan 65 000 – 70 000 sjömil. För en ägare av en OE-båt kändes det gott i hjärtat att höra att båten hade fungerat utan stora problem under resan och känts trygg och robust.

Hans och Anita Eklund tackas för ett intressant föredrag av ordförande Leif Lexell
Hans och Anita Eklund tackas för ett intressant föredrag av ordförande Leif Lexell

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.